שימו לב - שלב הגשת התמודדות הסתיים והתחרות נמצאת בשלבי שיפוט.
שמות המשתתפים יפורסם במהלך חודש אוקטובר.
בהצלחה!

 

אתר התחרות נתפח ב-15.8.2017 וייסגר ב-2.9.2017 בחצות.

אנחנו מציעים להיערך מראש להגשת התצלומים על פי התחומים השונים ולא להמתין לימי ההגשה האחרונים. עריכה מדויקת של התצלומים תשפיע על איכות בחירת העבודות המוגשות.

 

לצפייה בתקנון מנחה להשתתפות בתחרות ובתערוכה.