top of page

וידאו

התפתחות רשתות התקשורת, ההפצה, הכלים הטכנולוגיים ואפשרויות העריכה מעמיקים את הקשר ההדוק בין צילום הסטילס לצילום הווידאו. עדות מקומית מייחסת חשיבות רבה לכלי הביטוי התיעודי המתפתח של עבודות וידאו קצרות המופצות באתרי התקשורת ובאופן עצמאי.

שלי שלו | עדות מקומית 2022 (קדימון)

Edut Mekomit
שלי שלו | עדות מקומית 2022 (קדימון)
שלי שלו | עדות מקומית 2022 (קדימון)
00:33
צפייה בסרטון

שלי שלו | עדות מקומית 2022 (קדימון)

זיו קורן ורונן ברגמן | עדות מקומית 2022
06:57
צפייה בסרטון

זיו קורן ורונן ברגמן | עדות מקומית 2022

רותי סלע ומעין אמיר | עדות מקומית 2022
01:33
צפייה בסרטון

רותי סלע ומעין אמיר | עדות מקומית 2022

מורן נקר | עדות מקומית 2022
06:01
צפייה בסרטון

מורן נקר | עדות מקומית 2022

בדור גבארה | עדות מקומית 2022
03:28
צפייה בסרטון

בדור גבארה | עדות מקומית 2022

חן ליאופולד | עדות מקומית 2021
03:30
צפייה בסרטון

חן ליאופולד | עדות מקומית 2021

קלאודיו שטיינברג | עדות מקומית 2021
05:55
צפייה בסרטון

קלאודיו שטיינברג | עדות מקומית 2021

ורדנה (דנה) סימוניאן | עדות מקומית 2021
06:32
צפייה בסרטון

ורדנה (דנה) סימוניאן | עדות מקומית 2021

bottom of page